آژانس مسافرتی رستاک آژانس مسافرتی رستاک
  • واحد پول: ریال
  • زبان: فارسی

چرا آژانس مسافرتی رستاک را انتخاب کنیم ؟

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری رستاک با هدف توسعه گردشگری داخلی و خارجی فعالیت خود را از سال 1389شروع کرده است ، پشتوانه شرکت تحصیلات و تجربیات 15ساله در زمینه گردشگری و سفرهای داخلی و خارجی می باشد. چشم انداز ؛ اطمينان یافتن و آرامش فكري و ايجاد تعادل و آسايش در زندگي اجتماعي و شیوه های مناسب گذران اوقات فراغت براي ایرانیان در تمامی سطوح جامعه با توسعه فرهنگ گردشگری وشناخت فرهنگ و تمدن ایرانی و فرهنگ ملل مختلف. رسالت(ماموریت) ؛ برنامه ریزی ،سازماندهی و توسعه فعالیتهای خدمات گردشگری به عنوان یک سازمان خلاق ،پویا و نوآور با هدف ارائه سریع ترین ،مناسب ترین و با کیفیت ترین خدمات گردشگری مطابق با استانداردهای حرفه ای و جهانی اعتماد ،سرعت ،دقت و ارتباطات به روز سرلوحه تمامی برنامه های شرکت بوده و همواره رضایت گردشگران را در تمامی سطوح جلب می نماید ، مدیریت و تمامی پرسنل شرکت بر این اعتقاد هستند که مسافرین بخشی از خانواده آنها بوده و تمامی استاندارد های لازم برای سفر باید برای آنها در نظر گرفته شود. آنچه که برای شرکت اهمیت دارد در وهله نخست ،انجام سفر ،استفاده از تجربیات حداکثری سفر و به یاد داشتن خاطرات سفر بوده و سود شرکت در مرحله بعدی قرار دارد. برنامه بلند مدت شرکت ،انجام فعالیتهای گردشگری به صورت حرفه ای بوده و در تبدیل شدن به یک شرکت بین المللی و هلدینگ با دیدگاههای کاملا حرفه ای و منطبق با استاندارد های جهانی در زمینه گردشگری نوین از آمال شرکت می باشد. سرمایه شرکت ،مسافرین و دوستانی هستند که قریب ده سال همراه رستاک بوده و این سرمایه اجتماعی را تبدیل به سرمایه دیگری کرده و تجربیات ارزنده سفر را در کنار ما تجربه می کنند. ارزشها ; 1- صداقت و امانت : امانتداري،درست كاري و ايجاد اعتماد درهمه سطوح 2- خلاقيت و نوآوري : فكركردن خارج ازچهارچوبهاي مرسوم وداشتن شهامت وجسارت وجرأت وآمادگي براي تغيير 3- سرعت و دقت : احساس فوريت وضرورت در انجام فعاليتها به طور دقيق 4- تعهد و مسئوليت : احساس مسئوليت در انجام مؤثر وكاراي فعاليتها 5- دانش و آگاهي : توسعه علم وتسهيم آن با ديگران و بهكارگيري آن 6- فروتني و تواضع : همسطح ديدن خود با ديگران و براي خود برتري خاصي قائل نبودن 7- صبر و شكيبايي : بالا بردن آستانه تحريك وافزايش خود كنترلي 8- تماميت و حمايت : با تمام وجود حضور داشتن در راستاي قصد و پشتيباني كردن از افراد در راستاي دستيابي به قصدشان 9- پذيرش و شفافيت : پذيرفتن شرايط و موقعيت افراد همانطوركه هستند و وضوح و روشني هر آنچه فكرميكنيم ، عمل ميكنيم و ميگوييم 10- ادب و نزاكت : مشعوف نمودن مشتريان با حفظ ارزش و حرمت و جايگاه و منزلت انساني مشتري و ارج نهادن به نيازها و تأمين اين نيازها